W 2017 roku Tom Hanks otrzymał przesyłkę z Polski.   ::   In 2017 Tom Hanks received a little package from Poland. 
-

Back to Top