W 2015 roku SCPROJECTS wyprodukowało pierwszą w Polsce reklamę VR dla branży samochodowej. W związku z brakiem standardowego dziś sprzętu powstał drukowany w 3D rig na 20 kamer. Podczas produkcji wykonałem kilka zdjęć, które trafiły między innymi do materiałów drukowanych.
In 2015 SCPROJECTS produced the first VR ad in Poland for the automotive industry. Off-the-shelf gear wasn't common at that time, so a proprietary 3D-printed rig was made to accomodate 20 cameras. During the production I shot a few images, which were used mainly for printed materials.
Back to Top