"Moja Europa tonie" \\ dir. Julia Smoleń // DoP Szymon Jarząbek
// gaffer&rental&setlife reportage Maciej Całka
Szymon Kukla, Katarzyna Pilewska, Elżbieta NagelIgor Tajchman, Zofia Wierzcholska, Kuba Januszewski, Krzysztof Kawula, Olga Bejm, Zofia Dowiatt


Back to Top