Podczas kręcenia reklamy znajomy aktor poprosił o kilka zdjęć do zbliżającego się castingu.
While we were shooting a commercial a friend of mine asked for a few photos for an upcoming casting.
Back to Top