Całka, Maciej Całka. Zajmuję się emocjami, tłumaczę teksty na obrazy, targam żelastwo, okiełznuję fotony. Jestem artystą wizualnym i rozwiązywaczem problemów. Współtworzę dom kreatywny SC Projects oraz markę FilmTruck. Nakręćmy wspólnie film, ale przedtem poznajmy się - najlepiej na wyjeździe integracyjnym autostopem na Wschód.
Całka, Maciej Całka. I deal with emotions, I translate text into images, I haul iron, I wrangle photons. I am a visual artist and a problem solver. I work in SC Projects creative agency and the FilmTruck brand. Let's make a film together, better yet - let's meet beforehand on a hitchhiking trip East.
::
+48 695 171 222
::
Education
CopyrightX, Harvard University
Lighting Masterclass, Wajda School
Master of Arts, Law, Koźmiński University College of Law
IP Law School, Jagiellonian University
Reportage and Studio Photography Masterclass - Academy of Fine Arts in Warsaw
Photo from Night City by Adam Wojtaś
Image from Mars by Andrzej Woźniakiewicz