"Bee" \\directed by Patrycja Widłak // DoP Łukasz Suchocki
camera operators Maciej Dydyński and Maciej Całka // setlife reportage Maciej Całka
Photographs by Maciej Całka
Photographs of me by Filip Wyszyński
Agata Różycka, Kasia Warnke, Mirosław Zbrojewicz
Back to Top